AGB

Villkor

Stand Datum 18.08.2021

Dessa villkor

(1) Denna webbplats ("webbplatsen") och / eller tjänsterna, inklusive alla tillhörande mobilapplikationer (tillsammans: "tjänsterna") och alla erbjudanden och beställningar av mat, dryck och liknande produkter på våra restauranger och tillhörande leveranstjänster ("Meal Delivery Services") som vi erbjuder via vår webbplats ägs och drivs av [ange företagets namn och juridiska form] (nedan även "vi", "oss" och "våra"). Dessa villkor ("Villkor") anger de villkor under vilka besökare eller användare (tillsammans, "Användare" eller "du") kan besöka eller använda webbplatsen och / eller tjänsterna och lägga beställningar.

(2) Genom att komma åt eller använda tjänsterna, förklarar du att du godkänner villkoren och godkänner dem på ett bindande sätt. Om du inte godkänner alla villkor får du inte komma åt webbplatsen eller använda tjänsterna. Läs dessa villkor noggrant innan du besöker vår webbplats, använder tjänsterna eller engagerar matleveransservice. Dessa villkor berättar vem vi är, hur du kan lägga och avbryta beställningar av matleveransservice och vad du kan göra vid problem.

(3) Du bekräftar att du är myndig och har juridisk myndighet, rätt och frihet att ingå ett bindande avtal på grundval av dessa villkor och att använda tjänsterna och matleveranserna. Mindreåriga kräver godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare för att använda tjänsterna eller använda matleveranserna.

Matleverans

Beställningsprocess

(1) Du kan använda matleveranserna som vi erbjuder via vår webbplats eller våra tjänster i enlighet med dessa villkor.

(2) Du kan välja önskade artiklar som du vill beställa från matleveranserna och samla dem i en kundvagn genom att göra rätt val (t.ex. artikel, leveranstid etc.) och klicka på respektive knapp. Våra priser anges på webbplatsen eller i tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra angivna priser för leveranser av livsmedel (förutsatt att du endast debiteras det belopp som du gick med på innan prisändringen) och att korrigera oavsiktliga prisfel med framtida effekt.

(3) Innan du klickar på knappen "Bekräfta beställning" visas alla de matleveranstjänster du har valt, inklusive det totala priset, igen i en orderöversikt. Du kan sedan känna igen och korrigera eventuella inmatningsfel innan du utfärdar din sista, bindande bokningsorder. Genom att klicka på knappen "beställning med skyldighet att betala" lägger du en bindande beställning för matleveranserna. Beställningen kan dock endast göras och skickas om du har accepterat dessa villkor genom att klicka på motsvarande ruta och därmed ha inkluderat dem i din beställning.

(4) Vi skickar dig sedan en automatisk bekräftelse på mottagandet av din bokningsorder via e-post, där din beställning listas igen och som du sedan kan skriva ut eller spara med motsvarande funktion. Den automatiska mottagningsbekräftelsen bevisar bara att vi har tagit emot din bokningsorder, det representerar ännu inte vårt godkännande av denna beställning.

(5) Det juridiskt bindande avtalet om bokning av leverans av livsmedel ingås endast när vi skickar en godkännandeförklaring till dig via e -post. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning. Detta gäller inte i de fall då vi erbjuder en betalningsmetod - och du väljer den här betalningsmetoden för din beställning - där en betalningsprocess inleds omedelbart (t.ex. elektronisk överföring eller realtidsöverföring via PayPal, Giropay, Paydirekt). I det här fallet anses det juridiskt bindande avtalet ha ingåtts när du har påbörjat beställningsprocessen, enligt beskrivningen ovan, med knappen "Bekräfta beställning".

(6) Avtalet kan ingås på [tyska] språk. Efter avtalets ingående behålls villkoren i kontraktet av oss, du har då inte längre tillgång till dem.

återbetalning

Återbetalningar görs alltid till det konto från vilket betalningen gjordes. Beroende på vilken betalningsmetod kunden har valt tar behandlingen av återbetalningen upp till 5 arbetsdagar.

Specialerbjudanden

Efter eget gottfinnande kan vi göra specialerbjudanden som kuponger, presentkort eller rabatter och andra erbjudanden för våra matleveransservice ("Erbjudanden") med olika tjänster och olika avgifter för var och en av våra användare. Sådana erbjudanden gäller endast under den period som anges i detta erbjudande. Erbjudanden får inte överföras, modifieras, säljas, bytas, reproduceras eller distribueras utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Ångerrätt

(1) Du har ingen ångerrätt om och i den utsträckning din idrifttagning av livsmedelsleveranserna avser leverans av varor:

 

som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov (avsnitt 312g (2) nr 1 tyska civillagen - "BGB");

som kan förstöra snabbt eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas (avsnitt 312g (2) nr 2 BGB);

som är olämpliga för retur av hälsoskydd eller hygien om förseglingen har tagits bort efter leverans (avsnitt 312g (2) nr 3 BGB);

om dessa var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av deras art (avsnitt 312g punkt 2 nr 4 BGB).

(2) Du har en ångerrätt för beställningar från matleveranserna som inte omfattas av ovanstående undantag. Följande instruktioner informerar dig om din ångerrätt.

(2) Du har en ångerrätt för beställningar från matleveranserna som inte omfattas av ovanstående undantag. Följande instruktioner informerar dig om din ångerrätt.

Ångerrätt

 

Du kan återkalla detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange skäl.

 

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportören förvärvar varan fysiskt.

 

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss

 

[Ange företagets namn och adress],

Telefonnummer: 0738 230 321

E -postadress: info@pizzeria-trollforsen.com

 

informera om ditt beslut att säga upp dig från detta kontrakt genom en entydig deklaration (t.ex. ett brev per post, fax eller e -post). Du kan (men behöver inte) använda det bifogade avbokningsformuläret.

 

Wix Obs: Ger du ett uttagsformulär på din webbplats? <Om så är fallet, lägg till följande markerade avsnitt, annars tar du bort följande avsnitt:>

 

Du kan också elektroniskt fylla i och skicka avbokningsformuläret eller en annan entydig deklaration på vår webbplats [vänligen infoga länk till det elektroniska avbokningsformuläret]. Om du använder det här alternativet kommer vi att skicka ett kvitto på mottagandet av denna återkallelse via ett permanent medium (t.ex. via e-post) utan onödigt dröjsmål.

 

För att uppfylla ångerfristen räcker det med att du skickar ditt meddelande om utövandet av din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

 

Konsekvenser av uttag

Om du drar dig tillbaka från detta kontrakt kommer vi att ersätta dig - utan onödigt dröjsmål, men i alla fall inte mer än 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om ditt uttag - alla betalningar som redan har mottagits av dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som uppstår) för en av er önskad leveransmetod som avviker från den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Vi kommer att utfärda en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ta några avgifter för en sådan återbetalning. Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller du har bevisat att du har returnerat varan, beroende på vad som inträffar först.

 

Varorna returneras eller överlämnas till

 

Telefonnummer:0738 230 321

E -postadress: info@pizzeria-trollforsen.com

 

utan onödigt dröjsmål, men i alla fall högst 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om ditt återkallande. Tidsfristen är uppnådd om du skickar varorna innan 14-dagarsperioden har gått ut.

 

Du ansvarar endast för försämring av varans värde om de beror på behandling som inte är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Matleveransservice garanti

I enlighet med de lagstadgade garantibestämmelserna ansvarar vi för defekter i maten som du beställer från oss som en del av matleveranserna.

Lagring av betalningsuppgifter online

Du kan spara en föredragen betalningsmetod för framtiden. I detta fall lagrar vi denna betalningsinformation i enlighet med tillämpliga branschstandarder, om de är tillgängliga (t.ex.PCI, DSS). Du kan identifiera ditt sparade kort med de fyra sista siffrorna.

Tillåten användning

(1) Våra tjänster tillhandahålls till dig i informationssyfte och endast för privat, icke-kommersiellt bruk. När du använder våra tjänster måste du följa dessa villkor och all tillämplig lag.

(2) Om det inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor är det inte tillåtet: (i) att använda våra tjänster på ett olagligt eller bedrägligt sätt (inklusive intrång i tredje parts rättigheter) eller i syfte att samla in personuppgifter eller posera som andra användare att spendera; (ii) ändra eller använda våra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderättigheter eller störa de säkerhetsrelaterade funktionerna i våra tjänster; (iii) använda våra tjänster på något sätt för att manipulera eller förfalska innehåll eller undergräva innehållets integritet och riktighet, eller vidta åtgärder för att störa, skada eller avbryta delar av våra tjänster; (iv) använda våra tjänster för att skicka, ta emot, ladda upp / posta, ladda ner material som inte uppfyller våra innehållsstandarder; (v) använda våra tjänster för att överföra oönskad eller obehörig reklam eller reklammaterial eller för att möjliggöra överföring av detta; (vi) använda våra tjänster för att överföra data eller ladda upp data till våra tjänster som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsbomber, tangenttryckning, spionprogram, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som kan orsaka användning av datorprogramvara eller hårdvara (vii) använder robotar, spindlar, andra automatiska enheter eller manuella processer för att övervaka eller kopiera vår webbplats eller andra webbsidor eller innehållet i våra tjänster, eller använda nätverksövervakningsprogramvara för att bestämma arkitekturen för våra tjänster eller extrahera användningsdata från Våra tjänster; (viii) bedriva beteende som begränsar eller hindrar andra användare från att använda våra tjänster, eller (ix) använda våra tjänster för kommersiella ändamål eller i samband med kommersiell verksamhet som utförs utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du samtycker till att samarbeta fullt ut med oss ​​för att utreda all aktivitet som misstänks eller faktiskt bryter mot dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Våra tjänster och relaterat innehåll (och alla härledda verk eller förbättringar därav), särskilt när det gäller alla texter, illustrationer, filer, bilder, programvara, skript, grafik, foton, ljud, musik, videor, information, innehåll, material, produkter , Tjänster, webbadresser, teknik, dokumentation, varumärken, servicemärken, varumärken och varumärken och interaktiva funktioner och alla immateriella rättigheter till dessa, antingen ägs eller licensieras av oss (tillsammans "våra immateriella rättigheter") och ingen av formuleringarna i dessa villkor ger dig rättigheter relaterade till våra immateriella rättigheter. Om du inte uttryckligen anger det här eller kräver av lagstadgade bestämmelser för användning av tjänsterna, förvärvar du inga rättigheter, krav eller intressen i våra immateriella rättigheter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är uttryckligen förbehållna.

Ansvarsfriskrivning för användning av webbplatsen och tjänsterna

Tjänsterna, våra immateriella rättigheter och all information, material och innehåll som görs tillgängliga i anslutning därav och görs tillgängliga för användare gratis tillhandahålls utan garanti för defekter och tillgänglighet och utan garantier av något slag, uttryckliga eller tysta (garantier för lämplighet för ett specifikt ändamål eller garantier avseende säkerhet, tillförlitlighet, aktualitet, noggrannhet och prestanda för våra tjänster, bland annat) med undantag för fall av skadlig underlåtenhet att avslöja defekter. Vi garanterar inte att gratis tjänster kommer att tillhandahållas utan avbrott eller fel, eller att de uppfyller dina krav. Tillgång till tjänsterna och webbplatsen kan stängas av eller begränsas på grund av reparationer, underhåll eller uppdateringar. Garantin för livsmedelsleverans som du har beställt i enlighet med avsnittet "Garanti för matleverans" ovan påverkas inte.

befrielse

Du samtycker till att försvara oss och hålla oss ofarliga från och mot alla faktiska eller påstådda krav, skadeståndskrav, kostnader, skulder och kostnader (särskilt rimliga advokatkostnader) som uppstår från eller i samband med din användning av webbplatsen och tjänsterna i strid med av dessa villkor, inklusive i synnerhet all användning som bryter mot restriktionerna och kraven i avsnittet "Tillåten användning", om inte dessa omständigheter kan hänföras till dig.

Ansvarsbegränsning

(1) Vi är endast ansvariga vid uppsåt, grov vårdslöshet, vårdslös skada på liv, lem, hälsa eller lätt vårdslös överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse, och endast vid avgiftsbelagda tjänster eller leveranser av mat. En "materiell avtalsförpliktelse" betyder en skyldighet som du måste uppfylla för att korrekt genomföra avtalet och som du normalt kan förlita dig på och rimligen kan lita på. Vårt ansvar för lätt vårdslös överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse är begränsad till den mängd vanliga och förutsebara skador för denna typ av kontrakt. Vårt ansvar enligt produktansvarslagen eller om vi uttryckligen har gett en garanti förblir opåverkad.

(2) Ovanstående bestämmelser gäller för våra avtalsenliga (inklusive ansvar för bortkastade utgifter) och utomavtalligt ansvar (inklusive skadeståndsansvar) samt ansvar som uppstår vid transaktioner innan ett kontrakt ingås (culpa in contrahendo). De gäller också till förmån för våra verkställande direktörer, chefer eller andra juridiska ombud, anställda och ställföreträdare.

Ändring av villkor och tjänster; attityd

(1) Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor då och då efter eget gottfinnande för att återspegla lagändringar eller ytterligare funktioner som vi kan införa eller när vi på annat sätt utvecklar vår verksamhet. Du bör därför läsa dessa villkor regelbundet och i alla fall under kassan när du beställer matleverans. De nya villkoren kommer att gälla för alla nya beställningar du gör efter ikraftträdandet av de nya villkoren. Om de pågående tjänsterna du använder påverkas av ändringarna i villkoren kommer vi att ta lämplig hänsyn till dina legitima intressen. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar i god tid i förväg. Ändringarna anses ha accepterats av dig om du inte gör invändningar mot dessa ändringar inom två månader efter detta meddelande. Vi kommer att påpeka detta för dig i vårt meddelande. Om du invänder mot ändringarna har vi en särskild uppsägningsrätt - utan några ytterligare skyldigheter gentemot dig - som träder i kraft den dag ändringarna träder i kraft.

(2) Vi kan ändra tjänsterna, avbryta tillhandahållandet av tjänsterna eller en eller flera funktioner för de erbjudna tjänsterna eller begränsa tjänsterna. Vi kan avsluta eller stänga av tillgången till tjänsterna själva permanent eller tillfälligt - utan att ange skäl och utan ytterligare skyldigheter. Om detta är möjligt under omständigheterna kommer vi att informera dig i god tid i förväg och ta hänsyn till dina berättigade intressen när vi vidtar sådana åtgärder.

Länkar till tredje parts webbplatser

Tjänsterna kan innehålla länkar som du kan använda för att lämna webbplatsen. Om inte annat anges är de länkade webbplatserna utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats, för några länkar som finns på någon länkad webbplats eller för eventuella ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Vi är inte ansvariga för överföringar från någon länkad webbplats. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte. Det faktum att vi har lagt till länkar till andra webbplatser betyder inte att vi stöder deras ägare eller deras innehåll.

Tillämplig lag

(1) Dessa villkor omfattas av lagarna i [Förbundsrepubliken Tyskland] (utan att beakta lagkonfliktbestämmelserna) och ska tolkas i enlighet med detta

(2) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online -tvistlösning (OS), tillgänglig på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Observera att vi inte är skyldiga att lösa tvister med konsumenter inför alternativa tvistlösningsorgan.

OLIKA

(1) Ett avstående från en av parterna med avseende på ett brott eller försening enligt dessa villkor utgör inte ett avstående för tidigare eller efterföljande överträdelser eller förseningar.

(2) Rubrikerna som används i dessa villkor är endast för bättre förståelse, de ges ingen juridisk innebörd.

(3) Om inte annat uttryckligen anges, om någon del av dessa villkor anses olagliga eller oförverkligbara av någon anledning, accepteras att denna del av villkoren kommer att raderas och de återstående villkoren förblir opåverkade och i full effekt.

(4) Utan vårt föregående skriftliga samtycke kan du varken överlåta ditt avtal med oss ​​enligt dessa villkor eller hela eller delar av dina avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter.

(5) Dessa villkor utgör hela avtalet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan dig och oss i samband med tjänsterna och matleveranserna.

(6) Bestämmelserna i dessa villkor, som på grund av sin karaktär är avsedda att överleva en sådan handling från vår sida, förblir i kraft, särskilt när det gäller bestämmelser om ersättning, ersättningar, ansvarsbegränsningar, ansvarsbegränsningar och detta avsnitt ”Diverse”.

Kontakt

För att kontakta oss, skicka ett e -postmeddelande till:

Namn: Trollforsen Camping Cottages

Adress: Byvägen 47, 92493 Gargnäs, Svergie

E -postadress: info@pizzeria-trollforsen.com